Về chúng tôi

Eventus Blog được lập ra bởi những chuyên gia trong lĩnh vực quay phim chụp ảnh. Chúng tôi mong muốn chia sẻ những kiến thức và hiểu biết của mình trong quá trình hành nghề, cụ thể là chụp ảnh, quay phim và sử dụng Drone/Fycam. Eventus Blog tổng hợp các kiến thức từ khái quát đến chi tiết về các lĩnh vực trong ngành, và cũng chia sẻ những trải nghiệm và kinh nghiệm cá nhân nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn sâu và rõ hơn về nhiếp ảnh và quay phim.

DNB09818

Blog của chúng tôi