• Cho thuê máy nhắc chữ Teleprompter

    Ngày nay khi các sự kiện, các chương trình quay phát trực tiếp diễn ra từng ngày, từng giờ,kịch bản lời thoại dài dẫn đến việc ghi nhớ không hề […]